Chương trình liên kết BetVisa là gì?

Chương trình Liên kết website Betvisa casino là một chương trình hợp tác dựa trên hoa hồng từ mỗi lần giới thiệu thành công. Người chơi có thể kiếm được tới 50% chia sẻ doanh thu bằng cách tuyển người chơi mới.

Chương trình liên kết hoạt động như thế nào?

Chương trình Liên kết BetVisa hoạt động mà không có rủi ro tài chính khi chuyển đổi lưu lượng truy cập trang web của bạn thành tiền mặt. Bạn giới thiệu thành công cho chúng tôi càng nhiều người chơi thì doanh thu của bạn càng cao.

Nhiệm vụ

Mức độ Thành viên tích cực Doanh thu ròng Chia sẻ doanh thu ròng
1 5+ VND. 1.000 – 150.000.000 35%
2 5+ VND. 150.000.001 – 1.500.000.000 40%
3 5+ VND. 1.500.000.001 – 2.500.000.000 45%
4 5+ VND. 2.500.000.001+ 50%

Cách tính:
(Doanh thu – Chi phí khuyến mãi – 5% Phí nền tảng) = Doanh thu
ròng (Doanh thu ròng * Tỷ lệ chia sẻ) = Tổng thu nhập

Liên hệ với chúng tôi và bắt đầu kiếm tiền

 

Liên hệ với Đại lý trực tiếp của chúng tôi

Làm thế nào để tôi trở thành một chi nhánh?

Chương trình Liên kết BetVisa được tham gia miễn phí. Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi và cung cấp thông tin cần thiết cho ứng dụng. Khi đơn đăng ký được chấp nhận, bạn sẽ được cung cấp các công cụ cần thiết để giúp bạn bắt đầu bao gồm ID đơn vị liên kết, quyền truy cập vào báo cáo, biểu ngữ, nội dung và các công cụ tiếp thị khác.

Có phí thiết lập không?

Không. Đơn đăng ký Chương trình Liên kết BetVisa hoàn toàn miễn phí.

Làm thế nào nó hoạt động?

Các chi nhánh giới thiệu một người chơi mới bằng cách sử dụng URL duy nhất đã cho của họ. Hệ thống của chúng tôi theo dõi những người chơi mới nhấp vào URL và tự động ghi có phần thưởng giới thiệu tương ứng vào tài khoản của đơn vị liên kết.

Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?

Vui lòng tham khảo bảng Hoa hồng ở trên.

Ví dụ: Nếu một người chơi giới thiệu thành công 12 người chơi mới với tổng số lỗ ròng là 500.000 THB trong một tháng dương lịch, thì chia sẻ doanh thu ròng của người chơi là 45%.

2 Làm thế nào và khi nào tôi được thanh toán?

Đại lý được thanh toán vào ngày 5 hàng tháng thông qua chuyển khoản ngân hàng.

3 Làm cách nào để kiểm tra xem tôi đã kiếm được bao nhiêu?

Chỉ cần đăng nhập vào hệ thống Đại lý của chúng tôi bằng tài khoản của bạn để xem thu nhập hiện tại của bạn.

1 Tôi có nhiều câu hỏi, tôi phải làm gì?

Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ.

2 Tôi bị mất mật khẩu, tôi phải làm gì?

Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ.