Tại BetVisa, chúng tôi làm việc chăm chỉ trong việc cung cấp cho người chơi trải nghiệm chơi trò chơi trực tuyến và di động tốt nhất; tuy nhiên, chúng tôi không phải lúc nào cũng đảm bảo chắc chắn một cách tuyệt đối về trải nghiệm của bạn, do và không giới hạn ở các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm cả kết nối internet yếu cũng như các trường hợp khác có thể dẫn đến ngắt kết nối.

Trong trường hợp gián đoạn, ngắt kết nối hoặc các sự cố khác ảnh hưởng đến quá trình chơi, chính sách sau sẽ có hiệu lực. Vui lòng đọc toàn văn trước khi sử dụng dịch vụ chúng trên trang web. Việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi được coi là đã đọc và đồng ý với chính sách đã nêu.

 1. Tất cả người chơi phải chịu rủi ro bị ngắt kết nối và phải chịu trách nhiệm giảm thiểu rủi ro liên quan đến kết nối internet của họ.
 2. Khi người chơi bị ngắt kết nối trước khi đặt cược, đặt cược sẽ không có giá trị số dư tài khoản sẽ không ảnh hưởng.
 3. Khi người chơi bị ngắt kết nối sau khi đặt cược, đặt cược sẽ có hiệu lực và số dư tài khoản sẽ tự động được điều chỉnh. Ví dụ, khi một người chơi đặt cược cùng thua, số tiền thua sẽ phản ánh trong dư tài khoản.
 4. Người chơi muốn xác minh cược và kết quả tương ứng của họ phải đưa ra yêu cầu chính thức thông qua bộ phận Hỗ trợ khách hàng. Xin lưu ý rằng đây chỉ là quá trình xác minh và không làm thay đổi kết quả đặt cược.
 5. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ khách hàng được hỗ trợ. Các vụ án được điều tra độc lập và đầy đủ.
 6. Trang chủ BetVisa apk vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình có quyền sửa đổi chính sách này và đưa ra phán quyết cuối cùng về tất cả các vấn đề liên quan đến cùng. Các thay đổi về chính sách hoặc các quyết định liên quan sẽ được thông báo thông qua tin nhắn ứng dụng, thư điện tử, WhatsApp hoặc  nhắn bằng văn bản.

1. Baccarat trực tiếp

Các điều kiện cho bàn Baccarat Trực tuyến như sau:

 1. Khi việc ngắt kết nối xảy ra trước đặt cược vào bất kỳ lựa chọn nào trong Bảng Baccarat, đặt cược không có giá trị  không có điều chỉnh nào được thực hiện trong số dư tài khoản. Điều này bao gồm đặt cược vào Người chơi, Ngân hàng, Hòa và / hoặc Cặp.
 2. Khi ngắt kết nối xảy ra sau khi đặt cược bất kỳ lựa chọn nào trong Bàn Baccarat, đặt cược sẽ hiệu lực và mọi điều chỉnh phản ánh trong số dư tài khoản. Điều này bao gồm đặt cược vào Người chơi, Ngân hàng, Hòa và / hoặc Cặp.

2. Cò quay trực tiếp

Các điều kiện cho trò Roulette Trực tuyến trực tuyến như sau:

 1. Khi tình trạng ngắt kết nối xảy ra trước khi đặt cược vào bất kỳ số nào trong bảng Roulette, đặt cược sẽ không có giá trị và không có điều chỉnh nào được thực hiện trong số dư tài khoản. Điều này bao gồm đặt cược vào bất kỳ dãy số, màu, chẵn, lẻ và / hoặc bất kỳ.
 2. Khi ngắt kết nối xảy ra sau khi đặt cược vào bất kỳ con số nào trong Bảng Roulette, đặt cược sẽ có hiệu lực và mọi điều chỉnh được phản ánh trong số dư tài khoản. Điều này bao gồm đặt cược vào bất kỳ dãy số, màu, chẵn, lẻ và / hoặc bất kỳ.

3. Slots trực tuyến

Các điều kiện cho trò chơi slot trực tuyến như sau:

 1. Khi ngắt kết nối xảy ra trước khi quay, đặt cược sẽ không có giá trị và không có điều chỉnh nào được thực hiện trong số dư tài khoản.
 2. Khi ngắt kết nối xảy ra sau khi quay, đặt cược sẽ có hiệu lực và các điều chỉnh được phản ánh trong số dư tài khoản.