1. Quyền riêng tư

BetVisa cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người chơi. Chính sách Bảo mật này cho bạn biết những thông tin chúng thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, tại sao chúng  thu thập thông tin này và cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được.
lưu ý rằng Chính sách Bảo mật này sẽ được thỏa thuận giữa bạn và BetVisa. (‘Chúng tôi’, ‘Chúng tôi’ ‘Của chúng tôi’, nếu thích hợp). Chính sách Bảo mật này một phần tích hợp của Điều khoản và Điều kiện của BetVisa app. Chúng tôi có thể định kỳ hiện các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này và sẽ thông báo bạn về những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi khuyên nên thường xuyên truy cập lại Chính sách Bảo mật

2. Thông tin được thu thập

Chúng tôi coi thông tin thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn ở họ tên, ngày sinh, nhà riêng hoặc địa chỉ thực khác, địa chỉ email, điện thoại hoặc thông tin liên quan khác Thông tin Cá nhân (‘Cá nhân Thông tin’). Bạn có thể được yêu cầu cung cấp Thông tin Cá nhân bạn sử dụng trang web của chúng tôi, đăng ký tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin Cá nhân mà chúng thu thập có thể bao gồm các thông tin như thông tin liên hệ (bao gồm điện thoại), thông tin vận chuyển, thông tin thanh toán, lịch sử giao dịch, chọn sử dụng trang web và phản hồi liên quan đến Dịch vụ. Thông tin này được chúng lưu giữ trên các máy chủ đặt tại các địa điểm khác nhau vào từng thời điểm và bất kỳ nào khác. Khi bạn tương tác với các dịch vụ, máy chủ của chúng  lưu giữ một nhật ký hoạt động duy nhất cho bạn, thu thập thông tin quản trị lưu lượng nhất định bao gồm địa chỉ IP nguồn, thời gian truy cập, ngày truy cập, (các) trang web đã truy cập, sử dụng ngôn ngữ, báo cáo sự cố phần mềm loại trình duyệt được sử dụng. Thông tin này rất cần thiết cho việc cung cấp chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân về bạn mà bạn không biết.

3. Phương tiện thu thập và xử lý dữ

Chúng tôi có thể tự động thu thập một dữ liệu nhất định như đã thảo luận ở trên và nhận Thông tin Cá nhân bạn khi bạn cung cấp thông tin đó thông qua các dịch vụ hoặc các hình liên lạc và tương tác khác thông qua trang BetVisa. Chúng cũng có thể nhận Thông tin Cá nhân từ các nhà cung cấp dịch vụ nhà cung cấp trực tuyến cũng như từ danh sách khách hàng được một cách hợp pháp từ các nhà cung cấp bên thứ ba. chúng tôi có thể tham gia dịch vụ của các nhà cung cấp dịch bên thứ ba để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về xử lý các giao dịch trực tuyến và duy trì tài khoản. sẽ có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho các nhà cung cấp, cung cấp dịch vụ và dịch vụ thương mại điện tử của bên thứ ba và chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân như được trong Chính sách Bảo mật này.

4. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ bạn để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, cung hỗ trợ khách hàng, thực hiện bảo mật cần thiết xác minh kiểm tra xác minh, để xử lý bất kỳ giao dịch trực tuyến nào của , để hỗ trợ bạn tham gia vào các chương trình khuyến mại của bên thứ, để đáp ứng một số hoạt động kinh doanh nhất định yêu cầu và bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến hoạt động của Dịch vụ.đó, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các đối tác được chọn cẩn thận của chúng tôi (bao gồm bất kỳ bên khác có thỏa thuận chia sẻ dữ liệu với bên sau).
Thông tin Cá nhân bạn cũng có thể được chúng tôi sử dụng để cung cấp cho bạn:

 • một. khuyến mại thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • b. khuyến mại và thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của các đối tác của chúng tôi, nhằm mở rộng phạm sản phẩm được cung cấp cải thiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Đôi khi, chúng có thể yêu cầu thông tin từ bạn thông qua các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi. tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi này là hoàn toàn nguyện và bạn có thể chọn tiết lộ thông tin hay không. Thông tin được yêu cầu thể bao gồm thông tin liên hệ (chẳng hạn như tên, địa chỉ thư và số điện thoại) và thông tin nhân khẩu học (chẳng hạn như mã zip, mã bưu điện tuổi). Bằng cách chấp nhận bất kỳ thưởng hoặc chiến thắng cuộc thi nào, bạn đồng ý sử dụng tên của mình quảng cáo và đã chọn không nhận thông tin khuyến mại. tôi cũng có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn (bao gồm địa chỉ email và điện thoại của bạn) để cung cấp cho bạn thông tin quan đến các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi chúng tôi, bao gồm các sản phẩm trò chơi khác (chẳng như poker trực tuyến, sòng bạc, cá cược,)

5. Một số tiết lộ bị loại trừ

Chúng tôi có thể lộ Thông tin Cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu, hoặc nếu chúng tôi thành thực rằng hành động đó là cần thiết để:

 • 1 tuân thủ bất kỳ quy trình pháp lý nào được cung cấp trên chúng tôi, bất kỳ trang web nào của chúng hoặc các dịch vụ của chúng tôi hoặc trong các trường hợp mà chúng tôi nghĩa vụ pháp lý tương tự về cơ bản;
 • b. bảo vệ và bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản chúng tôi; hoặc
 • c. bảo vệ quyền toàn cá nhân của người sử dụng dịch vụ hoặc công chúng. Theo quyết định duy nhất chúng tôi, nếu bạn bị phát hiện đã gian lận hoặc cố gắng lừa đảo chúng, công ty hoặc bất kỳ người dùng dịch vụ nào khác theo bất cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thao túng trò chơi gian lận thanh toán, hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ bạn gian lận thanh toán, gồm cả việc sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc bất kỳ hoạt động gian lận khác (bao gồm bất kỳ khoản bồi hoàn hoặc việc đảo ngược thanh toán nào) hoặc giao dịch bị cấm (bao gồm rửa tiền), chúng tôi có quyền chia thông tin này (cùng với danh tính của bạn) người khác các trang web trò chơi trực tuyến, ngân hàng, công ty phát hành thẻ  dụng, các cơ quan thích hợp và các cơ quan chức năng liên quan.
 • được sử dụng cho mục đích nghiên cứu về phòng chống nghiện, liệu có thể được ẩn danh và chuyển cho các tổ chức tương.

6. Truy cập

Bạn thể chọn không nhận bất kỳ thông báo quảng cáo nào bằng cách chọn không tham gia thông qua cài đặt tài khoản bạn có sẵn trên các trang web hoặc dịch vụ của chúng, hoặc email bạn nhận được từ chúng tôi hoặc bất kỳ lúc nào bằng gửi email hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ Hỗ khách hàng.
Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn:

 • một. muốn xác nhận chính xác của Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu  về bạn;
 • b. muốn cập nhật Thông tin cá nhân của và / hoặc
 • c. có bất kỳ khiếu nại nào về việc chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn. Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ:
  • tôi. cập nhật bất thông tin nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi, trong trường hợp bạn chứng minh sự cần thiết của những thay đổi đó; hoặc
  • đánh dấu bất kỳ thông nào để cấm sử dụng trong tương lai cho các mục đích tiếp thị. Để tránh ngờ, không có điều gì trong Chính Bảo mật này ngăn cản chúng tôi lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn ở những nơi luật pháp yêu cầu.

7. Sự đồng ý sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ điện tử

Để chơi trò chơi tiền thật dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu gửi tiền và nhận tiền từ chúng tôi. Chúng có thể sử dụng hệ thống toán điện tử của bên thứ ba để xử lý các giao dịch tài chính đó. Bằng cách chấp nhận Chính Bảo mật này, bạn đồng ý rõ ràng với Thông tin Cá nhân thiết cho việc xử lý các giao dịch bao gồm, khi cần thiết, việc chuyển thông tin bên ngoài quốc gia của bạn. Chúng thực hiện các bước để đảm bảo rằng các thỏa thuận của chúng tôi với hệ thống thanh toán vệ quyền riêng tư của bạn.

8. Đồng ý Đánh giá Bảo mật

Chúng tôi quyền tiến hành xem xét bảo mật bất kỳ lúc nào để xác thực dữ liệu đăng ký do bạn cung cấp xác minh việc sử dụng các dịch vụ và giao dịch tài chính bạn để xem có khả năng vi phạm Điều khoản và Điều kiện của chúng cũng như bất kỳ luật hiện hành nào hay không. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi và do đó đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của  và tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba nhằm mục đích xác thực thông bạn cung cấp trong quá trình dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm, khi nào và ở đâu cần thiết, việc chuyển thông tin bên ngoài quốc gia của bạn. Đánh giá bảo mật có bao gồm nhưng không giới hạn ở việc yêu cầu báo cáo tín dụng hoặc xác minh thông tin được cung cấp dựa trên cơ sở dữ liệu bên thứ ba. Hơn nữa, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đánh giá bảo mật

9. Bảo mật

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng bảo mật và các kỹ thuật cần thiết để bảo mật thông tin. Chúng tôi lưu trữ tất Thông tin Cá nhân mà chúng tôi nhận được trực tiếp bạn trong cơ sở dữ liệu được mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu nằm trong mạng an toàn chúng tôi đằng sau phần mềm tường lửa hiện (dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ SSL). Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp đảm bảo các công ty con, đại lý, chi nhánh nhà cung cấp của chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh đầy .

10. Bảo vệ trẻ vị thành niên

Các dịch vụ chúng tôi không dành cho hoặc hướng đến những người dưới mười tám (18) tuổi hoặc dưới thành niên theo thẩm quyền tương ứng của. Bất kỳ người nào cung cấp thông tin của họ thông qua bất kỳ phần nào của dịch vụ chúng tôi đều có nghĩa là họ ít nhất mười tám (18)  hoặc tuổi thành niên. Chính sách của chúng tôi là phát hiện ra những nỗ lực của trẻ thành niên truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi mà thể liên quan đến việc phải bắt đầu đánh giá bảo mật. Một khi trẻ vị thành niên đã  gắng đăng ký hoặc đã gửi thông tin cá nhân thông qua các dịch vụ chúng tôi, thì việc đăng ký và / hoặc gửi như vậy sẽ bị từ chối và loại bỏ khỏi hồ sơ chúng tôi.

11. Chuyển tiền quốc tế

Thông tin Cá nhân thu thập trên các dịch vụ có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào chúng tôi và các chi nhánh, nhà cung cấp hoặc đại lý của chúng duy trì cơ sở vật chất. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đồng ý rõ ràng với bất kỳ việc chuyển thông tin nào ra bên ngoài quốc gia của bạn (bao gồm cả các quốc gia có thể không được đánh giá có đầy đủ luật về quyền riêng tư). Tuy nhiên, chúng thực hiện các bước để đảm bảo rằng các đại lý, chi nhánh và nhà cung cấp của chúng tuân thủ các tiêu chuẩn về quyền riêng tư của chúng bất kể vị trí của họ.

12. Bánh quy

Thông tin đặt trên thiết bị của bạn

Chúng tôi có thể lưu trữ thông trên các thiết bị mà dịch vụ của chúng tôi được truy cập. Thông tin này được gọi cookie, là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết để ghi lại các tùy chọn của người dùng khi các trang trực tuyến truy cập. Chúng tôi cũng sử dụng Đối tượng được chia sẻ cục bộ “cookie flash”. Cookie flash tương tự như các trình nấu ăn trình duyệt, một số thông tin nhất định được lưu trữ và ghi nhớ khi trang web truy cập.
Cả cookie và cookie flash đều không được sử dụng để truy hoặc sử dụng thông tin khác trên máy tính của bạn. Chúng chỉ sử dụng các phương pháp này để theo dõi việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Cookie giúp chúng tôi giám sát lưu lượng  cập vào trang web, cải thiện dịch vụ của chúng tôi và cho nó dễ dàng hơn và / hoặc phù hợp hơn cho việc sử dụng của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie flash và cookie bên thứ ba để giúp chúng tôi hiển thị cho bạn những quảng cáo phù hợp mong muốn hơn.

Cookie cần thiết nghiêm ngặt:

cookie thực sự cần thiết là rất cần thiết để cho phép người dùng di chuyển xung quanh một trang web sử dụng các tính năng của nó, chẳng hạn như truy cập các khu vực an toàn trang web hoặc thực hiện các giao dịch tài chính. Nếu không có những cookie này, chúng sẽ không thể làm cho các trang web của mình hoạt hiệu quả.

Trong quá trình đăng ký:

Cookie lưu trữ thông tin thu thập trong quá trình đăng ký và cho phép hệ thống nhận ra khách hàng và cung cấp dịch vụ cần thiết một cách thích hợp. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu hiểu rõ hơn sở thích của bạn khi trực tuyến và để nâng cao khả năng truy cập bạn vào các nền tảng của chúng tôi.

Trên trang web của chúng tôi:

Đối  khách truy cập trang web của chúng tôi, chúng sử dụng cookie để thu thập thông tin. Máy chủ chúng tôi sử dụng ba (3) loại cookie khác nhau: Cookie
‘dựa trên phiên’: cookie này chỉ được phát cho máy tính của bạn trong suốt thời gian bạn truy vào trang web của chúng tôi. Cookie dựa trên phiên giúp di chuyển xung quanh trang web của chúng tôi nhanh hơn và nếu bạn là khách hàng đăng ký, nó cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn thông phù hợp hơn với bạn. Cookie này tự động hết hạn khi bạn đóng trình duyệt mình.
Cookie ‘bền vững’: Loại cookie này sẽ còn trên máy tính của bạn trong một khoảng thời gian được đặt cho mỗi cookie. Cookie flash liên tục.
Cookie ‘phân tích’: Loại cookie này cho phép chúng nhận ra và đếm số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi xem cách khách truy cập sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: điều này giúp chúng tôi cải thiện cách các trang web của chúng tôi hoạt động bằng cách đảm bảo bạn thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm một cách dễ dàng. Bạn có thể chấp nhận hoặc chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web động chấp nhận cookie, nhưng nếu muốn, bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt mình để từ chối cookie. Menu Trợ giúp trên thanh menu hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt của chấp nhận cookie mới, cách trình duyệt thông báo cho bạn bạn nhận được cookie mới và cách tắt cookie hoàn toàn.

Cookie flash:

Bạn có thể đổi cài đặt Flash Player của mình để ngăn việc sử dụng cookie flash. Trình quản cài đặt của Flash Player cho phép bạn quản lý các tùy chọn của mình. Để không phép cookie flash từ tất cả nội dung của bên thứ ba, hãy đi tới bảng khiển ‘Cài đặt bộ nhớ chung’ của Trình quản lý cài đặt và chọn hộp kiểm có nhãn ‘Cho phép nội dung flash của bên ba lưu trữ thông tin trên máy tính của bạn’ và đóng Trình quản cài đặt. Ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt của mình cho trang web cụ thể mà bạn truy cập thông qua bảng điều khiển ‘Cài đặt bộ nhớ trang web’ cũng được tìm thấy trong Trình quản lý cài đặt.
Nếu bạn đang ụng phiên bản cũ của Flash Player hoặc trình duyệt web cũ hơn, thì Trình quản lý cài đặt thể không khả dụng với bạn. Chúng tôi khuyên nên đảm bảo rằng bạn làm mới Trình phát Flash và trình duyệt của mình các phiên bản mới nhất hiện có. Nếu bạn từ chối cookie, bạn thể không trải nghiệm được tất cả tính năng tương tác trên các trang web của chúng tôi.

13. Thực tiễn của bên thứ ba

Chúng tôi không đảm bảo việc bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho trang web trực tuyến bên thứ ba liên kết đến hoặc từ các dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào được thu thập bất kỳ bên thứ ba nào quản lý chương trình liên kết của chúng tôi (nếu có) bất kỳ chương trình nào khác kể từ bên thứ ba này các trang trực tuyến được sở hữu và hoạt động độc lập. kỳ thông tin nào được thu thập bởi các bên thứ ba này đều được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật, nếu có, bên thứ ba đó.

14. Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý

Dịch vụ hoạt động trạng thái “NGUYÊN TRẠNG” và “NHƯ SN CÓ” mà không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ thức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các sự kiện ngoài tầm soát trực tiếp của chúng tôi. Do tính chất phức tạp và luôn thay đổi của công nghệ và hoạt kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo cũng như không tuyên bố rằng sẽ hiệu suất không có lỗi liên quan đến quyền riêng tư Thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự gián tiếp, nhiên nào, thiệt hại do hậu quả hoặc trừng phạt liên quan đến việc sử dụng hoặc lộ Thông tin Cá nhân nói trên.

15. Đồng ý với Chính sách Bảo mật

Việc bạn dụng các dịch vụ của chúng tôi cấu thành một sự đồng ý với Chính sách Bảo mật chúng tôi.
Đây là Chính sách Bảo mật  bộ và độc quyền của chúng tôi và nó thay thế bất kỳ phiên bản nào trước đó. Chính Bảo mật này nên được đọc cùng với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi bất kỳ điều khoản áp dụng bổ sung nào được đăng trên tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể định kỳ thực hiện các thay đổi đối Chính sách Bảo mật này và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng điều khoản đã sửa đổi trên nền tảng của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này đồng nghĩa việc bạn chấp nhận điều đó. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên truy cập lại Chính sách Bảo mật.

16. Các trang web khác

Trang web của chúng có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách mật này. Nếu bạn truy cập các trang web khác bằng các liên kết được cung cấp,  điều hành các trang web này có thể thu thập thông tin từ bạn,  tin này sẽ được họ sử dụng theo chính sách bảo mật của họ, có thể khác chính sách của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang web đó. những người điều hành các trang web  phải chịu trách nhiệm về chức năng của họ hoặc các lỗi có thể xảy ra trên các trang web liên kết.